OHSAS 18001
توسط مدیر سایت شنبه 4 اردیبهشت 1395 10:39 AM | دسته‌بندی شده در ایزو, | با 0 دیدگاه

 

       سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

 OHSAS 18001:2007یک استاندارد بین المللی است که الزامات مربوط به سیسم های مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی را به منظور قادر نمودن یک سازمان جهت کنترل ریسک ها و بهبود عملکردش ارائه می نماید.  OHSAS 18001:2007 قابل استفاده برای تمامی سازمانها با هر نوع فعالیت و بخش های تجاری می باشد.اعطا گواهینامه OHSAS 18001:2007 نشاندهنده این مسئله است که شرکت ها کنترل و دانش لازم را بر روی تمامی ریسک های مرتبطناشی از عملیات عادی و شرایط غیرعادی را دارا می باشند. این استاندارد بر مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی تمرکز داشته و برهمین اساس است که بهبود مداوم سازمانها می تواند برای ایجاد اطمینان در صاحبان سهام  و سایر طرف های ذینفع در خصوص انطباق با خط مشی ایمنی و بهدات شغلی موجود سازمان استفاده شود.

علاوه بر الزامات بين‌المللي مرتبط با ايمني و بهداشت کارکنان، يک سري الزامات قانوني مصوب توسط "وزارت کار و امور اجتماعي" و همچنين "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي" نيز در سطح داخل کشور وجود دارد که سازمان‌هاي توليدي موظف به برآورده ساختن اين الزامات مي‌باشد. از جمله آن مي‌توان به مواد 85، 91، 92، 93 قانون کار اشاره نمود که حاوي مسؤليت‌هاي مرتبط با تامين حفاظت فني محيط کار و جلوگيري از بيماري‌هاي شغلي و تامين بهداشت کار و کارگر مي‌باشد.

 

پاره ایی از مزایای کسب و کار حاصل از سیستم ایمنی و بهداشت شغلی عبارتند از:


  • فرهنگ ایمنی سازمان ارتقا می یابد.
  • کنترل بیشتر مخاطرات و کاهش مخاطرات از طریق ایجاد اهداف بلند مدت و کوتاه مدت و تفویض مسئولیت ها
  • اظهار انطباق با قوانین
  • افزایش اعتبار شما به علت داشتن ایمنی و بهداشت شغلی
  • کاهش هزینه های بیمه
  • بخش اساسی از یک استراتژی پایدار
  • نشان دادن مسئولیت و تعدات شما در قبال حفاظت از نیروی انسانی، دارایی ها و سازمان.
  • تشویق و ترغیب سازمان به ایجاد ارتباطات داخلی و خارجی موثرتر
  • برنده شدن درقراردادهای تجاریفرم درخواست صدور گواهینامه
 

شنبه 4 اردیبهشت 1395 10:39 AM
بازدید: 1575

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند