گواهی محصول
توسط مدیر سایت چهار شنبه 1 اردیبهشت 1395 10:57 AM | دسته‌بندی شده در گواهی محصول, | با 0 دیدگاه

      

     گواهی محصول

 اتحاديه اروپا (EU) به جهت ايجاد يک چرخه آزاد براي کالاها و همچنين جلوگيري از بروز موانع قانوني مربوطه، يک سري قواعد و رهنمود (Directive) منتشر نموده است. هر کدام از اين رهنمودها، يک رويه جهت ارزيابي درجه اطمينان از محصولات صنعتي می باشد  و بیانگر میزان انطباق نيازمندي‌هاي ضروري هرمحصول با قواعد اروپايي مربوطه است. محصولات توليدي هر شرکت بر اساس رهنمودهاي مربوطه مورد ارزيابي وآزمايش قرار می گیرد و در صورت مرتفع نمودن نيازمندي‌هايDirective  و قوانين فني مرتبط، ازنشان CE برخوردار میشوند.

نشان (Conformity or Community European) CE نمايانگر تطابقمربوطه با الگوها و قواعد اتـحاديه اروپـا مي‌باشد.محصولات داراي نشان CE، مجاز به عرضه و تجارت آزاد در تمامي کشورهاي منطقه اقتصادي اروپا (EEA) مي‌باشند، همچنین دارا بودن نشان فوق در صورت عدم صادرات به کشورهاي اروپايي نيز، يک مزيت رقابتي جهت توليدکنندگان محسوب می گردد و بيانگر سطح کيفي بالاي محصولات مي‌باشد.


 


فرم درخواست صدور گواهی محصول


چهار شنبه 1 اردیبهشت 1395 10:57 AM
بازدید: 3044

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند