مدیریت پروژه
توسط مدیر سایت سه شنبه 7 اردیبهشت 1395 10:40 PM | دسته‌بندی شده در ایزو, | با 0 دیدگاه

 

استاندارد

توضیحات

 

 

ISO 21500

سیستم مدیریت پروژه


راهنمایی برای مدیریت پروژه فراهم می کند و می تواند توسط هر نوع از سازمان از جمله سازمان های دولتی ، خصوصی و برای هر نوع پروژه ، صرف نظر از پیچیدگی، اندازه و یا مدت زمان استفاده شود،ایزو21500  سطح بالایی از مفاهیم و فرآیندهای عملی مدیریت پروژه را تشریح می نماید. مدیران پروژه ها ، از استاندارد راهنمای مدیریت پروژهجهت بهبود موفقیت پروژه و دستیابی به نتایج کسب و کار استفاده می نمایند.

 

 

ISO 10006

سیستم مدیریت کیفیت پروژه


 

 

PMBOK

سیستم مدیریت کیفیت پروژه


Project Management Body Of Knowledge


 فرم درخواست صدور گواهینامه


سه شنبه 7 اردیبهشت 1395 10:40 PM
بازدید: 3950

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند