مدیریت ریسک
توسط مدیر سایت چهار شنبه 8 اردیبهشت 1395 11:05 AM | دسته‌بندی شده در ایزو, | با 0 دیدگاه

 

 

استاندارد

توضیحات

 

 

ISO 31000

سیستم مدیریت ریسک

 

هدف از تدوین این استاندارد، ارائه اصول و رهنمودهایی عام در حوزه مدیریت ریسک سازمانی است. این استاندارد می تواند مورد استفاده هر بنگاه عمومی، خصوصی یا دولتی، انجمن، گروه یا فرد قرار گیرد. این استاندارد خاص هیچ صنعت یا بخشی نیست. این استاندارد را می توان در طول عمر یک سازمان و در گستره ای وسیع از فعالیتها بکار برد. از جمله استراتژیها و تصمیمات، عملیات، فرآیندها، وظایف، پروژه ها، محصولات، خدمات و دارایی ها. این استاندارد را می توان برای هر نوع ریسکی با هر نوع ماهیتی بکار برد. چه دارای اثرات مثبت باشد و چه منفی.

 

 

ISO 31010

سیستم مدیریت ریسک- روش ها و فنون ارزیابی ریسک

 

 

 

ISO 17776

شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

         فرم درخواست صدور گواهینامه

چهار شنبه 8 اردیبهشت 1395 11:05 AM
بازدید: 4297

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند