سیستم مدیریت محیط زیست
توسط مدیر سایت سه شنبه 7 اردیبهشت 1395 10:35 AM | دسته‌بندی شده در ایزو, | با 0 دیدگاه

 

استاندارد

توضیحات

 

 

ISO 14001

سیستم مدیریت محیط زیست

 

 

ISO 14031

ارزیابی عملکرد زیست محیطی


  • با عنایت به جامع بودن مفهوم مدیریت عملکرد و جامعیت این موضوع در مورد تمامی مفاهیم مدیریتی در سازمان ها(تولید، تعمیر و نگهداری، امور مالی، منابع انسانی، توسعهمحصولات جدید، بازرگانی ، بهره وری و ...) می توان در بساری از سیستمهای مدیریتی از جمله مباحث زیست محیطی از این مفهوم بهره برد. مدیریت عملکرد، سازمان را از تلاش بیشتر به سمت موثر بودن فعالیتها هدایت می نماید. در مدیریت عملکرد علاوه بر پرسنل موارد دیگری چون سازمان ، بخشها (دپارتمان) ، فرایندها، برنامه ها، محصولات خدمات، پروژه ها و کارهای گروهی مد نظر است. در ارزیابی عملکرد زیست محیطی سازمان، شاخصها و معیارها / استانداردها مد نظر بوده و شامل شاخص عملکرد مدیریت، شاخص عملکرد فرایند و شاخص وضعیت محیط زیست است. در مقاله حاضر سعی بر معرفی استاندارد ایزو 14031 بوده و مزایای اقتصادی و مدیریتی بکارگیری این استاندارد و همچنین شاخصهای معیارهای مطرح در این زمینه مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در نهایت نقاط اشتراک بین مدیریت عملکرد و استاندارد ایزو 14031 مورد مقایسه قرار گرفته است.

          فرم درخواست صدور گواهینامه

سه شنبه 7 اردیبهشت 1395 10:35 AM
بازدید: 2824

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند