سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی
توسط مدیر سایت سه شنبه 7 اردیبهشت 1395 10:58 AM | دسته‌بندی شده در ایزو, | با 0 دیدگاه

 

استاندارد

توضیحات

 

 

OHSAS 18001

سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

 

 

OHSAS 18002

ارزیابی ایمنی و سلامت شغلی

 

 

این راهنما که شامل مجموعه ارزیابی ایمنی و سلامت شغلی  OHSAS و الزامات سیستم مدیریت ایمنی و سلامت شغلی  OHSAS 18001:2007 است در پاسخ به نیاز مشتریان به یک استاندارد قابل پذیرش سیستم مدیریت ایمنی و سلامت شغلی  تهیه شده است که بر اساس آنها،  سیستم مدیریت شان می تواند ارزیابی شده و مورد گواهی قرار گیرد،  و نیز برای راهنمایی در مورد اجرای OHSAS 18001:2007 است .

 

         فرم درخواست صدور گواهینامه





سه شنبه 7 اردیبهشت 1395 10:58 AM
بازدید: 3114

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند