تقویم آموزشی
توسط مدیر سایت جمعه 17 اردیبهشت 1395 6:06 PM | دسته‌بندی شده در آموزش, | با 0 دیدگاه

 

الف: دوره های آموزشی مدیریت کیفیت

ردیف

نام دوره

مدت دوره

پیش نیاز

1

آشنایی با تغییرات در استاندارد ISO 9001:2015

1

آشنایی با ISO9001:2008

2

مبانی، تشریح الزامات و مستندسازی ISO 9001:2015

3

آشنایی با مدیریت ریسک

3

مميزي داخلي ISO 9001:2015

3

الف 2

4

سيستم های اقدام اصلاحی و پيشگيرانه (CAPA)  با رویکرد مدیریت ریسک در ISO 9001:2015

2

الف 2 و 3

5

مدیریت و بهبود فرآیندها

2

ندارد

6

مبانی، مستندسازی و ممیزی داخلی سیستم

مدیریت کیفیت بر اساس ISO/TS 29001:2010

2

الف 2 و 3

7

مدیریت برای موفقیت پایدار سازمان بر اساساستاندارد
ISO 9004

2

الف 2 و 3

8

بازآموزی ممیزان داخلی ISO 9001:2015

2

الف 3

9

چگونگی تنظیم اهداف کیفی و تعیین شاخصهای

فرآیندی

1

الف 2

 

 

 

 

ب: دوره های آموزشی مدیریت کیفیت در صنایع خودرو و قطعه سازی

ردیف

نام دوره

مدت دوره

پیش نیاز

1

مبانی، تشریح الزامات و مستندسازی
 ISO/TS 16949:2009

3

الف-2

2

ممیزی داخلی ISO/TS 16949:2009

3

ب-1

3

طرح ریزی پیشاپیش کیفیت محصول APQP

ويرايش 2008

2

الف-2 و ب-1

4

تجزیه و تحلیل خطا و اثرات ناشی از آن

FMEA ويرايش 2008

2

الف-2 و ب-1

5

تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری MSA

2

اطلاعات آماری

6

کنترل فرآیند آماری SPC

2

الف-2

7

ممیزی (آدیت) فرایند

1

ب-1

 

 

 

 

ج: دوره های آموزشی مدیریت انرژی

ردیف

نام دوره

مدت دوره

پیش نیاز

1

مبانی و تشریح الزامات سیستم مديريت انرژی

مبتنی بر استاندارد ISO 50001:2011

2

ندارد

2

ممیزی داخلی سيستم مديريت انرژی مبتنی بر

ISO 50001:2011 و ISO 19011:2011

2

ج-1

3

اصول و مبانی ممیزی و تحلیل مصرف

انرژی در صنعت مبتنی بر استاندارد / AS

NZS3598,ISO 50002:2014

2

ج-1

4

پايش و هدف گذاري انرژي

Energy Monitoring & Targeting

1

ج-1

5

روش تعیین خط مبنا و شاخ های انرژی بر

اساس استاندارد ISO50006:2014

1

آشنایی با اقتصاد

مهندسی

 

 

 

 

د: دوره های آموزشی مدیریت محیط زیست،مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای

ردیف

نام دوره

مدت دوره

پیش نیاز

1

آشنایی با تغیرات در استاندارد ISO14001:2015

1

آشنایی با ISO14001:2004

2

مبانی، تشریح الزامات و مستندسازی

ISO 14001:2015

3

آشنایی با

مدیریت ریسک

3

ممیزی داخلی ISO 14001:2015

3

د-1

4

مبانی، تشریح الزامات و مستندسازی

OHSAS 18001:2007

3

ندارد

5

ممیزی داخلی OHSAS 18001:2007

 

د-4

6

مبانی، تشريح الزامات و ممیزی داخلی

سیستم هاي مدیریت یکپارچه IMS

3

الف-2 و 3

7

آشنایی با سیستم مدیریت یکپارچه IMS

1

الف-2

8

مستندسازي سيستم هاي مديريتي كيپارچه IMS

3

الف-2

 

 

 

 

ه: دوره های آموزشی مدیریت ایمنی،محیط زیست و ریسک

ردیف

نام دوره

مدت دوره

پیش نیاز

1

مبانی، تشريح الزامات و مميزی داخلی HSE-MS

3

ندارد

2

تکنيکهای ارزيابی و مدیریت ريسک در سیستم HSE

3

ندارد

3

مدیریت ریسک بر مبنای استاندارد ISO 31000

2

ندارد

4

مدیریت ایمنی فرآيند

3

ندارد

5

تجزیه و تحلیل رویدادها در سیستم HSE

3

ندارد

6

تکنیک های ارزیابی عملکرد HSE

2

 

7

ارزیابی عملکرد زیست محیطی بر اساس استاندارد ISO 14031

2

ندارد

8

مدیریت ریسک فرآیندی

2

آشنایی با مدیریت ریسک

9

مدیریت تغییر در HSE

2

ندارد

10

روشها و تکنیک های شناسایی و ارزیابی جنبه ههای زیست محیطی

2

ه-3

11

روش ها و فنون ارزیابی ریسک بر مبنای

استاندارد ISO 31010

3

ه-3

 

 

 

 

و: دوره های آموزشی صنایع غذایی

ردیف

نام دوره

مدت دوره

پیش نیاز

1

مبانی، تشریح الزامات، ساخت و مستندسازی

سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی در صنایع

مرتبط با تولید مواد غذایی مبتنی بر استاندارد

ISO 22000:2005 و HACCP

3

و-3

2

مميزي داخلي سيستم های مدیریت ایمنی مواد

غذایی مبتنی بر استاندارد ISO 22000:2005 و

HACCP

3

و-1

3

اصول و مباني GMP در صنايع غذايي

2

ندارد

 

 

 

 

ز: دوره های آموزشی برای مدیران و کارشناسان آموزش

ردیف

نام دوره

مدت دوره

پیش نیاز

1

شیوه های نوین نیازسنجی، برنامه ریزی و سنجش

اثربخشی آموزشی مبتنی بر استاندارد ISO 10015

2

ندارد

2

مبانی، تشریح الزامات، مستندسازی و ممیزی

داخلی ISO10015

3

ز-1

3

کارگاه روش های نيازسنجی(تحلیل و تعیین

نیازهای آموزش)، طراحی، برنامه ریزی، اجرا،ارزیابی و اثربخشی آموزش

2

ندارد

4

مدیریت دانش

2

ندارد

5

مبانی، تشریح الزامات ، مستندسازی و ممیزی

داخلی مبتنی بر استاندارد ISO 29990:2010

3

ندارد

6

آشنایی با استانداردIWA2

2

ندارد

7

چگونه محتوای آموزشی تدوین کنیم (MTC)

1

ندارد

 

 

 

 

ط( دوره های آموزشی مدیریتی

ردیف

نام دوره

مدت دوره

پیش نیاز

1

مدیریت نوآوری و تکنولوژی

3

ندارد

2

نظام آراستگی با 5S

2

ندارد

3

تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از ابزارهای آماری

مبتنی بر ISO 10017

3

اطلاعات آماری

4

پاسخگویی و مسئولیت پذیری اجتماعی مبتنی بر

استانداردهای بین المللی SA8000 و ISO 26000

3

ندارد

5

مدیریت زمان

2

ندارد

6

7Tools هفت ابزار

1

ندارد

7

شیوه های کار تيمي

2

ندارد

8

تفکر سیستمی

1

ندارد

9

مدیریت ارتباط با مشتری CRM

2

ندارد

10

سیستم مدیریت رضایت و شکایت مشتریان مبتنی بر

استانداردهای ISO10002:2004،ISO10001:2007 و

ISO10003:2007

3

ندارد

11

سنجش رضایت مشتری CSM مبتنی بر استاندارد ISO10004

2

ندارد

 

 

 

 

ی: دوره های آموزشی مدیریت یکپارچگی دارایی

ردیف

نام دوره

مدت دوره

پیش نیاز

1

مبانی، تشریح الزامات و مستندسازی سیستم

مدیریت دارای یهای فیزیکی مبتنی بر استاندارد

ISO 55001:2014

3

ندارد

2

ممیزی داخلی سیستم مدیریت دارایی های

فیزیکی مبتنی بر استاندارد ISO 55001:2014

3

ندارد

3

اثربخشی جامع تجهیزات OEE

1

ندارد

 

 

 

 

جمعه 17 اردیبهشت 1395 6:06 PM
بازدید: 4373

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند